Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Làng nghề khác 2006
2 Nghề gốm sứ 2190
3 Nghề sơn mài khảm trai 2992
4 Nghề cơ khí 2366
5 Nghề mây tre đan 6653
6 Nghề thêu ren 3042
7 Nghề da giày 1971
8 Nghề nón mũ lá 2400
9 Nghề đan tơ lưới 1913
10 Nghề gỗ chế biến lâm sản 2445

Doanh nghiệp mới tham gia