Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 2776
2 Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3891
3 Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2610
4 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2856
5 Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 4334
6 Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3040
7 Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3694
8 Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3047
9 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 5623
10 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2915
11 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3200
12 Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3246
13 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2787
 

Doanh nghiệp mới tham gia