logo 1009

abc

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ DANH BẠ CHUNG TAY XÂY DỰNG CẨM NANG DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ Mã số thuế Vốn điều lệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

Thái Văn Rê
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38294356
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0974595959
Email:
Nguyễn Thị Hữu Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38297820
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903721572
Email:
Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.39810530
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903908555
Email:
Lâm Nguyên Khôi
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38727190
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0938666368
Email:
Lư Thanh Phong
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 32 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38727190
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0938666368
Email:
Võ Sĩ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38274416
Điện thoại: 08.38364341
Điện thoại di động: 0908224884
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Bình Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38297833
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918373789
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thế Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38294099
Điện thoại: 08.38384564
Điện thoại di động: 0933268899
Email:
Nguyễn Thị Thu Hoa
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38297829
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903320766
Email: hoangth@yahoo.comvn
Tran Trung Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38290432
Điện thoại: 08.38875593
Điện thoại di động: 0903700009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Minh Chánh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38297829
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903691858
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Đức Dĩnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Thông tin
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38244399
Điện thoại: 08.38346636
Điện thoại di động: 0903766887
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Anh Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38296618
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903803217
Email:
Đinh Thế Dũng
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38290289
Điện thoại: 08.39326689
Điện thoại di động: 0908155776
Email:
Phạm Văn Thanh Hồng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38296618
Điện thoại: 08.380322814
Điện thoại di động: 0918344776
Email:
Đỗ Quang Hưng
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý dự án ODA
Địa chỉ: : Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38238988
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908183508
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lại Thị Kim Khánh
Chức vụ: Trưởng phòng Giám sát đánh giá đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38298198
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908578507
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thanh Luyến
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38290289
Điện thoại: 08.38296279
Điện thoại di động: 0908339299
Email:
Lê Thị Huỳnh Mai
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38227495
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903693949
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quanh Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38296573
Điện thoại: 08.39303335
Điện thoại di động: 0913968718
Email:
Hồ Hoành Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38290820
Điện thoại: 08.38993639
Điện thoại di động: 0903733321
Email:
Nguyễn Thị Đoan Thanh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 083.8297822
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984628546
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Thân
Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý dự án ODA
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38 238988
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903382002
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trung Anh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38299194
Điện thoại: 08.38114459
Điện thoại di động: 0903393455
Email:
Đoàn Hồng Anh
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38293174
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908839989
Email:
Nguyễn Văn Hòa Bình
Chức vụ: Phó trưởng phòng Giám sát đánh giá đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38298198
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0907075678
Email:
Trần Thị Việt Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38272191
Điện thoại: 08.38416730
Điện thoại di động: 0903870963
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đỗ Hữu Nam
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phát triển hạ tầng
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38296573
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903730011
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trọng Nghĩa
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38272192
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903727084
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thân Ngọc Nghĩa
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thông tin
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38244399
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902966951
Email:
Nguyễn Thanh Ngọc
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38290115
Điện thoại: 08.387195950
Điện thoại di động: 0903918083
Email:
Trần Bạch Ngọc
Chức vụ: Phó trưởng phòng Quản lý dự án ODA
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38238988
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918099998
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Huyền Nhung
Chức vụ: Phó trưởng phòng Lao động văn xã
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38294099
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903355990
Email: nhungdpi@yahoo.comvn
Nguyễn Đắc Toàn
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Phát triển hạ tầng
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38296573
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903705080
Email: ndtoan_DPIC. yahoo.com
Hà Hữu Trí
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38298060
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0912991629
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thị Trung Trinh
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Thông tin
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38244399
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908114927
Email:
Nguyễn Mạnh Tuệ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38299194
Điện thoại: 08.38566514
Điện thoại di động: 0913637958
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lại Tuấn Vương
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đăng ký đầu tư
Địa chỉ: Số 32, đường Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan: 08.38227495
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903993338
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Theo MPI

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

1. An ninh - Bảo vệ - An toàn
2. Thời trang - Mỹ phẩm
3. Báo chí - Truyền thông
4. Bệnh viện - Dịch vụ Y tế
5. Công nghiệp - Sản xuất
6. CNTT - Viễn thông
7. Dệt may - Da giầy
8. Xuất nhập khẩu
9. Du lịch - Dịch vụ giải trí
10. Dược phẩm - Thiết bị Y tế
11. Địa ốc - Bất động sản
12. Điện tử - Điện gia dụng
13. Đóng tàu - Cảng biển
14. Giáo dục - Đào tạo
15. Gỗ - Nội thất - Phong thủy
16. Khách sạn - Nhà hàng
17. Khoáng sản - Xăng dầu
18. Kiến trúc - Xây dựng
19. Luật - Tư vấn
20. Bảo hiểm
21. Ôtô - Xe máy - Xe đạp
22. Quảng Cáo - In Ấn
23. Siêu Thị - Phân phối- Đại lý
24. Tài chính - Ngân hàng
25. Thủy hải sản - Nông sản
26. Vàng bạc - Trang sức
27. Văn phòng phẩm - Quà tặng
28. Nguyên vật liệu xây dựng
29. Dịch vụ tổng hợp
30. Cửa hàng tạp hoá
31. Tập đoàn kinh tế
32. Đa ngành nghề
33. Kế toán - Kiểm toán
34. Ngân hàng-Tài chính
35. Tự động hoá - Chế tạo
36. Thực phẩm - Đồ uống
37. Ảnh viện - Spa- Làm đẹp
38. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
39. Máy - Cơ Khí - Công Nghiệp
40. Bao bì- Băng dán
41. Ngành nghề khác
42. Trung tâm ngoại ngữ
43. Cafe - Bar - Club
44. Sinh học - Hoá chất
45. Công nghệ số